Velká část řidičů si ale stále myslí, že opravou v neautorizovaném autoservisu přijde jejich vůz o záruku.

Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27.5.2010, tzv. Bloková výjimka, přitom již řadu let upravuje oblast servisu a údržby motorových vozidel a s tím související prodej a nákup náhradních dílů. Jasně definuje, že záruční doba nesmí být vázána na opravy a prohlídky ve značkových autoservisech.

Platí, že pokud nezávislý (neautorizovaný) autoservis bude postupovat podle automobilkou stanoveného servisního plánu, použité díly a provedené servisní úkony důkladně zdokumentuje, nesmí výrobce zpochybňovat platnost záručních podmínek a případně odmítnout uznat záruku.

Bloková výjimka také zaručuje přístup nezávislých servisů k technickým informacím od automobilek.

Vyhledat servis